12 Aralık 2008 Cuma

ATİNA, PATRAS, SELANİK, GÜMÜLCİNE: Faşistler ve polisler hak ettikleri tepkiyi aldı

Perşembe, 11 Aralık 2008

Atina - 2-3000 kişi Hukuk fakültesi işgalcilerinin çağrısına uyarak
gösteri için sokakları doldurdu. Polisler ilk kez çok pasif
görünüyordu. Gözyaşartıcı gazlarının bittiği, bu nedenle bugün pasif
rolünü oynadıkları yolunda söylentiler var. Göstericilerin önemli bir
bölümü polis barikatlarının önünden geçerken ağız dalaşı yapıyor,
onlara taş ve boya fırlatıyor.

Patras - Üniversite işgalcilerinin çağrısıyla ve son yaşanan eşgüdümlü
polis & faşist saldırılara tepki olarak 5-6000 kişi sokaklara çıktı.
Bir görgü tanığna göre: "Katıldığım en güzel gösterilerden birisiydi.
Atmosfer hakikaten inanılmazdı, benzeri görülmemiş sayıda insan
sokaklardaydı... Sivil sürüleriyle birlikte isyan polisi halen
sokaktaydı, ancak göstericilerin fazlalılığı nedeniyle bugün çok daha
zayıf görünüyorlardı".

Selanik görgü tanığının anlatımı: "Selanik Tiyatro Okulu
işgalcilerinin çağrısını yaptığı gösteri 500 kadar kişiyle başladı.
Ancak lise öğrencilerinin katılımı sürdü, böylece kentin emekçi
banliyölerinden yürüyen 1500-2000 kişiye ulaştık. Polisler kışkırtmaya
çalıştı ama olanaksızdı. Bugünkü gösterideki en inanılmaz şey,
hepimizin beklediğinin, anarşistlerle lise öğrencilerinin buluşmasının
gerçekleşmesiydi."

Gümülcine - Atina IMC'ye kentteki [üniversite] kampüsünde kuşatılan
öğrencilerin çıkmayı başardığı yolunda raporlar geliyor. Komşu İskeçe
kentinden gelen öğrencilerin dönüş yolundalar; yerel öğrenciler de
kampüsten ayrıldılar. Gösteriyi demir çubuklar ve bıçaklarla takip
eden faşistler, siviller vs, mazeretsiz ve karşı taraftan herhangi bir
kışkırtma olmaksızın öğrencilere saldırıp kuşatmışlardı. No passaran?

Kaynak: http://www.occupiedlondon.org/blog/

çeviri - Ainfos Türkçe