9 Aralık 2008 Salı

Devlet katleder!6 Aralık 2008 Cumartesi Exarchia'da, 15 yaşındaki yoldaşımız Alexandros Grigoropoulos göğsüne isabet eden bir kurşunla polis tarafından soğuk kanlılıkla katledildi.


Bu olay katle ortak olan politikacıları n ve gazetecilerin ifade ettiklerinin tersine münferit bir olay değil fakat direnişçilere, devrimcilere, anarşistlere ve otorite karşıtlarına yönelen sistematik ve organize devlet baskısının patlamasıdır. Bu, otoriteyle mücadele edenlere, yeni baskı mekanizmaları yla, iftiracı medya propagandaları yla, sıfır tolerans doktorinleriyle sürekli silahlanma, artan şiddet kullanımı ile kendini gösteren devlet terörizminin zirvesidir.
Baskının şiddetlenmesi, peşinen toplumsal rızayı yoketme girişimi ve uniformalı devlet katillerinin silahlandırılması için ortamı hazırlayan bu koşullardır.

Toplumsal ve sınıfsal mücadele içindeki insanlara yönelen ölümcül şiddet, cezalandırmalarla korku yaratarak herkesin teslimiyetini amaçlıyor. Bu, devletin ve patronların, tüm topluma karşı daha katı
sömürü ve baskı koşullarını dayatılmasına, kontrol ve baskıyı sağlamlaştırılması na yönelik daha geniş bir saldırısının parçasıdır. Okullardan üniversitelerden, iş kazası denilerek öldürülen yüzlerce işçiyi içeren ücretli köleliğin zindanlarına, ve nüfusun çoğunu kucaklayan sefalete... Sınırlardaki maden sahalarından, göçmen ve mültecilerin katliam ve kıyımlarından, polis karakollarındaki ve hapishanelerdeki sayısız "intihar"a... polis kuşatmalarındaki "kaza kurşunları"ndan, yerel direnişe gösterilen şiddetli baskıya, demokrasi dişlerini gösteriyor.


Alexandros'un katledilmesinden itibaren Atina merkezinde eşzamanlı gösteri ve isyanlar patlak verdi, Politeknik, Hukuk ve Ekonomi Okulları işgal edildi ve birçok farklı yerde ve şehir merkezinde devlete ve kapitalist hedeflere saldırı düzenlendi. Thessaloniki, Patras, Volos, Chania ve Heraklion'da Girit'te, Giannena'da, Komotini'de ve birçok şehirde gösteriler, saldırılar ve çatışmalar meydana geldi. Atina'da, Patission caddesindeki -Politeknik ve Ekonomi okulunun dışı- çatışmalar tüm gece sürdü.. Politeknik civarında polis plastik mermiler kullandı.


7 Aralık Pazar, binlerce insan Atina'daki polis merkezlerine yürüdü, ve polisle çatıştı. Eşi görülmemiş gerilimdeki çatışmalar şehir merkezindeki sokaklara taştı, gece geç saatlere kadar sürdü. Birçok gösterici yaralandı, bir kısmı gözaltına alındı.

Cumartesi gecesi başladığımız Politeknik işgaline birlikte kavgaya tutuşan tüm insanlara nefes alacak alan yaratmak ve şehirde bir tane daha kalıcı direniş odağı yaratmak için devam ediyoruz.

Barikatlarda, üniversite işgallerinde, gösterilerde ve toplantılarda Alexandros'un ve ayrıca Michalis Kaltezas ve devlet tarafında öldürülen, efendisiz ve kölesiz,polissiz, ordusuz, hapishanesiz ve sınırların olmadığı ibr dünya için mücadele eden tüm yoldaşların hatırasını yaşatıyoruz.

Üniformalı katillerin kurşunları, göstericilerin gözaltına alınmaları ve dayak yemeleri, polis kuvvetleri tarafından atılan kimyasal gazlar sadece korku ve sessizlik yaratmayı başaramamakla kalmayacak ayrıca insanlar için özgürlük için mücadele çığlıkları devlet terörizmine başkaldırmak için korkuyu defetmek için ve hergün ve hergün sokaklarda toplanmaları için bir sebep olacak. Öfkenin akması ve onları boğması için.

DEVLET TERÖRİZMİNE GEÇİT YOK!

CUMARTESİ VE PAZAR GÜNLERİ (7-8 ARALIK) OLAYLARDA TUTUKLANANLAR ACİL BIRAKILSIN

Tüm ülkede üniversite işgal eden, gösteri yapan ve devletin katilleriyle çatışan herkese dayanışma duygularımızı gönderiyoruz.Atina Politeknik Üniversitesi İşgalcileri

çeviri: ali